Doradca Podatkowy

wsparcie w podatkach

Doradztwo podatkowe

Kiedy mówimy o podatkach, zwykle narzekamy: że są zbyt wysokie, skomplikowane, a na dodatek ciągle się zmieniają. Mimo to podatki są nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu, a w życiu osobistym towarzyszą nam praktycznie od momentu narodzin: przy rocznych zeznaniach podatkowych, zakupie nieruchomości, otrzymaniu spadku czy darowizny. Dla wszystkich, którzy cenią sobie poczucie bezpieczeństwa, wygodę, oszczędność czasu i wolą oddać rozliczenia z fiskusem w ręce specjalistów najkorzystniejszym rozwiązaniem jest współpraca z doradcą podatkowym.
Doradztwo podatkowe łączy wiedzę finansową, ze znajomością prawa. Jest jednym z zawodów zaufania publicznego – tak jak notariusz czy adwokat. Do wykonywania czynności doradztwa podatkowego niezbędne są wysokie kwalifikacje. Każdy doradca podatkowy musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, co oznacza, że w razie popełnienia błędu klient może liczyć na odszkodowanie. Tajemnica zawodowa zapewnia poufność dokumentów i wszelkich informacji przekazywanych doradcy podatkowemu i jego pracownikom. Z tajemnicy może zwolnić doradcę wyłącznie sąd.

We wszystkich sprawach podatkowych do reprezentowania przed organami podatkowymi, zatrudnij doradcę podatkowego na podstawie pełnomocnictwa ogólnego.

Ustanowienie pełnomocnika to szczególnie ważna dla podatnika instytucja prawa podatkowego. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia pełnomocnika w zastępstwie podatnika do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych. Dotyczy ono wszystkich postępowań należących do kompetencji organów podatkowych. W szczególności czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, postępowań podatkowych jak i również dalszych postępowań realizowanych przed organami odwoławczymi. W każdym przypadku urzędy skarbowe mają obowiązek skontaktować się bezpośrednio z pełnomocnikiem ogólnym. Pominięcie pełnomocnika ogólnego i doręczenie wszelkiej korespondencji do rąk podatnika, powoduje bezskuteczność czynności dokonanej przez organ podatkowy. Istota pełnomocnictwa polega więc na „zapewnieniu sobie spokoju”. Organy podatkowe zawsze muszą kontaktować się z pełnomocnikiem ogólnym, który „weźmie na siebie” wykonanie wszelkich czynności w imieniu swojego mocodawcy.  Świadomość jest bardzo istotna i jednocześnie praktyczna. Ustanowienie pełnomocnika ogólnego jest w szczególności uzasadnione, ponieważ kontrole mają coraz większy wymiar finansowy. Obserwowane w ostatnich latach zaostrzenia polityki fiskalnej, w tym zwiększenie dolegliwości prowadzonych kontroli podatkowych, skłaniają podatników do korzystania ze wsparcia profesjonalnego pełnomocnika. Ustanowienie pełnomocnictwa ogólnego niesie ze sobą szereg korzyści m.in.:

  • uwalnia emocje związane z poczuciem bezpieczeństwa, pozostawia więcej wolnego czasu na prowadzenie bieżących spraw.
  • redukuje koszty – pełnomocnictwo ogólne wolne jest od opłaty skarbowej i jest podpisywane wyłącznie raz na wszystkie czynności.
  • Obniża ryzyka kontroli podatkowych – organy niechętnie kontrolują podmioty reprezentowane przez pełnomocników, będących doświadczonymi ekspertami w zakresie kontroli podatkowych,
  • eliminuje ryzyka popełniania błędów proceduralnych, które często pojawiają się przy pierwszym kontakcie podatnika z urzędem,
  • uwalnia od proceduralnych korespondencji z urzędami – od chwili ustanowienia pełnomocnictwa wszelka korespondencja z organami podatkowymi kierowana jest do doradcy podatkowego,
  • daje wsparcie profesjonalisty – pełnomocnik ma możliwość właściwego pokierowania sprawą już od samego początku relacji z urzędem,

Rekomendowanym rozwiązaniem dla podatników jest ustanowienie pełnomocnika ogólnego, który będzie reprezentował podatnika przed organem podatkowym w każdej sprawie podatkowej. Aby chronić prawa podatników i wyjść ich potrzebą naprzeciw, nasza Kancelaria przygotowała specjalną ofertę współpracy w zakresie pełnomocnictwa ogólnego.

W ramach usług doradztwa podatkowego pomagamy rozwiązywać codzienne problemy

Oferujemy

 
doradztwo

Specjalizujemy się w zakresie podatków

Podatki osobiste

Podatki w działalności gospodarczej