Polityka Prywatności

Komfort naszych klientów jest dla nas priorytetowy, dlatego dbamy o to, żeby nie musieli Państwo martwić się o ochronę swoich danych osobowych podczas przeglądania naszej strony internetowej.

Niniejsza polityka prywatności pozwoli zapoznać się Państwu w jaki sposób będą wykorzystywane dane otrzymane od Państwa.

Przesyłając nam swoje dane osobowe za pośrednictwem naszej strony, jednoznacznie wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie tych danych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

 1. Definicje

„hoffman.pl – Marek Hoffman z siedzibą w Poznaniu, ul. Jana Henryka dąbrowskiego 7.

„Użytkownik (użytkownicy)”: użytkownik lub użytkownicy strony, łącznie lub indywidualnie, w zależności od kontekstu;

„Strona internetowa”: strona internetowa www.hoffman.pl

„Dane osobowe”: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

2. Gromadzenie danych osobowych

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty np. Twój adres IP, rodzaj przeglądarki, nazwa systemu operacyjnego itp. Służą one dla celów statystycznych.

b) Dane z formularza wysyłanego przez stronę internetową

kontaktowego – przekazujesz nam swoje dane jak: imię, nazwisko, Twój adres IP, adres email i nr telefonu.

c) Wykorzystanie ciasteczek (cookies)

Pliki cookie to po prostu niewielki plik tekstowy zawierający dane zapisywane w momencie odwiedzenia strony internetowej przez użytkownika. Został zaprojektowany tak, aby umożliwić przywoływanie informacji o tym, co użytkownik robił na danych stronach internetowych w przeszłości. Mogą one obejmować dane o takich czynnościach jak kliknięcie określonych linków lub stron, logowanie się do profilu użytkownika lub czytanie zawartości stron, które miały miejsce miesiące, a nawet lata temu. Wyróżnia się kilka rodzajów plików cookie. Gdyby nie one, strony internetowe nie działałyby w sposób, do którego przyzwyczaili się użytkownicy.

Na naszej stronie ciasteczka służą do:

 • przechowywania informacji o użytkowniku – własne Cookies – wymagane podczas rejestracji, logowania, wysyłania zapytania przez formularz kontaktowy i korzystania z serwisu jako osoba zalogowana, wysyłania zgłoszenia reklamacji,
 • celów statystycznych – zewnętrzne Cookies – Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)

Jeśli cenisz swoją prywatność i nie zależy Ci na korzystaniu z powyższych funkcji serwisu to możesz wyłączyć obsługę ciastek w przeglądarce.

Jednocześnie Kancelaria Podatkowa- Marek Hoffman będzie starała się unikać gromadzenia danych osobowych, które nie są przydatne dla powyższych celów i nie będzie przechowywać danych osobowych dłużej, niż to konieczne dla realizacji tych celów, lub, w stosownych przypadkach, dłużej niż przez okres określony w umowie lub przepisami prawa.

3. Poufność danych osobowych

Niniejsza polityka prywatności będzie stanowić podstawę do wykonywania jakichkolwiek działań związanych z wykorzystywaniem Państwa danych oraz ich przetwarzaniem. W szczególności zwracamy uwagę na bezpieczeństwo w zakresie poniższych kwestii:

 • stosowanie ochrony hasłem;
 • żądanie gwarancji umownych od stron trzecich;
 • ograniczenie dostępu do Państwa danych osobowych

4. Cele wykorzystania danych osobowych

Wszystkie przekazywane przez Państwa dane osobowe są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

Twoje dane nie będą sprzedawane podmiotom trzecim.

Cel zbierania danych:

 • Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
 • zapewnienie, by treść strony internetowej prezentowała się w sposób jak najbardziej efektywny dla Państwa oraz dla Państwa komputera;
 • Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
 • W przypadku kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom urzędu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 • W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.
 • marketing, w tym dostarczanie Państwu informacji, o które sami Państwo poproszą lub które mogą Państwa zainteresować, o ile wyrazili Państwo zgodę na kontakt w tych sprawach
 • rekrutacja

5. Ujawnianie danych osobowych

Kancelaria Podatkowa Marek Hoffman nie przekazuje Państwa danych osobowych osobom trzecim bez Państwa zgody, za wyjątkiem:

 • przypadków, gdy ujawnienie takich informacji jest konieczne w celu umożliwienia pracownikom, agentom, podwykonawcom, dostawcom lub kontrahentom Kancelarii Podatkowej Marek Hoffman świadczenia usług lub wykonywania zadań w imieniu
 • nabywców lub potencjalnych nabywców praw i obowiązków hoffman.pl – Marek Hoffman związanych ze stroną internetową;
 • jeżeli ujawnienie danych jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów hoffman.pl – Marek Hoffman, jej klientów lub spółek stowarzyszonych bądź jest wymagane lub dozwolone przez przepisy prawa.

W każdym przypadku, gdy hoffman.pl Marek Hoffman ujawnia Państwa dane osobowe starannie wybranej osobie trzeciej lub jednej z osób trzecich wymienionych powyżej, ujawnienie takie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

6 Małoletni

Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać nam swoich danych osobowych bez zgody i nadzoru rodzica lub opiekuna.

7. Administrator danych

hoffman.pl – Marek Hoffman pod adresem: 60-838 Poznań, ul. Jana Henryka dąbrowskiego 7

8. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla niniejszej polityki prywatności jest prawo EU i RP.

9. Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na e-mail biuro@hoffman.pl

_________________________________________________________________

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , w związku z nawiązywaną współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić.

1.Administratorem Twoich danych osobowych jest: hoffman.pl – Marek Hoffman z siedzibą w Poznaniu, ul. Jana Henryka
Dąbrowskiego 7. Administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób – listownie pod adresem: ul. Jana Henryka dąbrowskiego 7, 60-868 Poznań
– przez e-maila biuro@hoffman.pl
– telefonicznie +48 606 465 383

2.Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu a) przedstawienia oferty, b) zawarcia umowy na podstawie zainteresowania nasza ofertą oraz w celu wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO , c) przekazania informacji dotyczących wykonania lub zmian umowy, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi, d) w celu przekazywania aktualnych informacji handlowych o naszej ofercie oraz ofercie podmiotów z nami współpracujących na podstawie Twojej zgody ( o ile taka została wyrażona) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ( w zakresie marketingu towarów i usług innych podmiotów) i marketingu własnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, e) jak również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – w celu ewentualnego ustalenie, dochodzenie lub obrony roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

3.Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia , przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sytuacji wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane we wskazanych celach , chyba że będziemy wstanie wykazać , że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy , które są nadrzędne wobec Twoich interesów , praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia , dochodzenia lub ochrony roszczeń .

Aby skorzystać z Twoich praw skontaktuj się z Administratorem.

4.Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

6.Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi wspierające wykonanie umowy, w szczególności księgowe, prawnicze, informatyczne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie .

7.Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu
upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w wykonaniu obowiązków nałożonych na administratora przez przepisy prawa podatkowego tj. przez okres 6 lat od końca roku w którym umowa wygasła. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu towarów i usług innych podmiotów możesz cofnąć w każdym czasie. Zgodę można cofnąć poprzez ponowne wypełnienie i wysłanie oświadczenia o zgodzie lub poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@hoffman.pl ze wskazaniem, że dotyczy cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 606 465 383.